,

Muškarci i terapija: Razbijanje tabua i prevazilaženje patrijarhalnih normi

U današnjem društvu sve više muškaraca traži podršku i pomoć kroz terapiju, life coaching, psihologiju i psihijatriju. Međutim, i dalje postoji stigma i tabu koji ometa muškarce da otvoreno pristupe ovim oblicima pomoći. U ovom blogu istražujemo razloge zašto je nekada bilo tabu da muškarac ide kod life coach-a, psihologa, psihijatra ili terapeuta, te razbijamo stereotipe o muškoj emocionalnoj ranjivosti.

Izazovi tradicionalne partijarhalne kulture i mačizma:
Muškarci često nailaze na izazove tradicionalne partijarhalne kulture i mačizma koji ometaju njihovu sposobnost da traže emocionalnu podršku. Stavovi koji potiču od očekivanja da muškarci budu “jaki” i ne pokazuju svoje slabosti, zajedno sa nedostatkom poverenja prema stručnjacima, mogu biti prepreka pristupanju terapiji. Istraživanja pokazuju da muškarci češće izbegavaju emocionalne teme i skloni su preuzimanju većeg rizika.

Preispitivanje tradicionalnih normi:
U poslednjih nekoliko decenija, društvo se postepeno pomera ka otvorenijem razgovoru o mentalnom zdravlju, što je donelo pozitivne promene. Muškarci sve više prihvataju ideju da razgovaraju o svojim problemima i emocijama, što im omogućava da se oslobode negativnih osećanja koja bi mogla da dovedu do ozbiljnih posledica. Ipak, i dalje je potrebno preispitati i razbiti preostale predrasude i norme koje ometaju muškarce da potraže pomoć.

Muškarci kao žrtve nasilja:
Često se fokusira na žene kao žrtve nasilja, što je opravdano zbog njihovog češćeg izlaganja nasilju. Međutim, statistike pokazuju da muškarci takođe mogu biti izloženi nasilju, kako od strane drugih muškaraca, tako i od žena. Ova činjenica često nije dovoljno istražena i razumevana zbog uticaja patrijarhalnih normi koje možda otežavaju muškarcima da prijave nasilje ili potraže pomoć.

Zaključak:
Društvo se kreće ka inkluzivnijem pristupu muškarcima i njihovim emocionalnim potrebama. Kroz razbijanje tabua i otvoren razgovor o muškoj ranjivosti, možemo stvoriti podržavajuću atmosferu u kojoj će muškarci lakše potražiti pomoć i podršku kroz terapiju, life coaching ili savetovanje. Uvažavanje i razumevanje različitih izazova sa kojima se muškarci suočavaju pomoći će im da prevaziđu prepreke i ostvare svoj pun potencijal za lični rast i dobrobit.

Share